ჩატარდება თუ არა 1912წ. 1-10 დემოკრატიული არჩევნები?